Kaszuby

Rezerwat przyrody - Jar Raduni


Niewielka rzeka Radunia stanowi w krajobrazie Pojezierza Kaszubskiego bardzo ważny jego składnik, ale rozpatrywana łącznie ze swą skomplikowanego pochodzenia doliną, staje się dopiero godna zainteresowania. To przecież dolina Raduni, stanowiąca niejako oprawę tej rzeki, decyduje o wyróżniającym ją pięknie. Każdy fragment doliny jest inny, uwarunkowany polodowcową rzeźbą pojezierza. Najbardziej interesujący, pod względem krajobrazowym jest odcinek Raduni - Przełom nad Babim Dołem. Duże kontrasty w rzeźbie terenu i rzadko spotykane nagromadzenie wielu osobliwości przyrodniczych - stały się podstawą do uznania go w 1972 roku (akt prawny MP 36/72, p. 202) za krajobrazowy rezerwat przyrody, który zajmuje powierzchnię 84,24 ha. Głęboki jar ciągnie się na długości sześciu kilometrów, a jego zróżnicowana szerokość mieści się w granicach 30-80 km. Radunia przedziera się tu, z prędkością górskiego potoku, przez wąską gardziel, znaną na Kaszubach jako Jar Raduni. Woda w tym przełomie bystrzy się i pieni, podmywając strome zbocza wciętej do głębokości 35 m doliny. Porasta je mieszany las. Jest to jedyne w swoim rodzaju wspaniałe miejsce widokowe.

Z Babiego Dołu do Borowa prowadzi znakowany szlak pieszy, którym wędrując można podziwiać wszystkie walory tego obszaru. W dnie przełomu wije się licznymi zakolami rzeka. Woda w niej jest czysta, a dno doliny wysłane głazami wypłukanymi z polodowcowych osadów, w które Radunia się wcięła. Porastający je rzadki krasnorost, zwany hildenbrandia, powoduje, iż zabarwiają się one na wiśniowy kolor. W toni natomiast widoczne są sploty roślinności wodnej, zwanej rdestnicami z gatunków grzebieniastej i wydłużonej. W rzece żyją pstrągi i lipienie oraz kilka gatunków ślimaków. Przełom Raduni uznano, co prawda, za rezerwat krajobrazowy, ale bogata i unikatowa roślinność - jaka tu występuje - pozwala też na określenie go mianem florystycznego, czy leśnego. Walory środowiska przyrodniczego są tu, więc wielostronne.

Wśród roślinności drzewiastej porastającej zbocza przełomowej doliny występują obydwa gatunki dębu, grab, lipa i rzadziej buk. Liczne są gatunki krzewów i roślinności zielnej, która kwitnie obficie od wczesnej wiosny, tworząc malowniczy kobierzec. Na nadrzecznych tarasach porasta wiąz górski, olsza czarna i wiele innych drzew, wśród krzewów zaś - czeremcha, kalina i trzmielina. Wczesną wiosną obfite runo zaczyna wegetację masowym kwitnieniem wielu gatunków. We florze liczne są gatunki górskie, w tym wiele rzadkich, będących reliktami przyrody. Zróżnicowany drzewostan i podszyt sprzyja osiedlaniu się ptactwa w rezerwacie. Żyje tu aż 70 gatunków ptaków. Najczęściej spotykane to: sójka, kowalik, rudzik, i muchołówki. Występujące 24 gatunki roślin w Jarze Raduni podlegają ochronie. Oznacza to, że mamy tu do czynienia z prawdziwym skarbem, który na Kaszubach dokumentuje równocześnie odległe w czasie zdarzenia z przeszłości.

Źródło Kartuzy.info

<< Poprzednia Strona 6 z 7
Następna >>
 
....  2   3   4   5   6   7