Sopot

Skansen Grodzisko


Grodzisko położone jest na jednym z polodowcowych wzgórz Wschodniej Wysoczyzny Kaszubskiej, przy ul.Haffnera 63 w Sopocie, w odległości około 400m od brzegu morskiego. Posiada strome zbocza i oddzielone jest od sąsiednich wzgórz głębokimi jarami, na dnie których jeszcze dzisiaj płyną strumienie. Od strony zachodniej zabezpieczała je fosa. Otoczone jest wałem obronnym w kształcie podkowy, od strony morza wału nie stwierdzono. Nie jest wykluczone, że w czasie funkcjonowania grodu piaszczysto - bagnisty brzeg morza dochodził prawie pod sam gród.

Dzisiaj dzięki staraniom Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i wsparciu finansowemu władz Miasta Sopotu gród sopocki stał się Skansenem Archeologicznym o znaczeniu środkowo - europejskim. Zrekonstruowane obiekty (brama, chaty, palisada) powstały dokładnie w miejscach odkryć ich reliktów, w toku wykopalisk. Są one zgodne z naszą wiedzą o tego rodzaju obiektach i zgodne z obecnymi standardami europejskimi, m.in. z rekonstrukcjami prezentowanymi na podstawie przekazów ikonograficznych w innych krajach Europy jak na przykład w Niemczech czy Rosji.

W skansenie archeologicznym prezentowane są stałe elementy odtwarzanej zabudowy grodziska: brama, fragment wału, chaty, półziemianki i zagrody dla zwierząt. Zwiedzający mogą zapoznać się z wynikami prowadzonych tu przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku badań, dzięki którym możemy dziś wiele powiedzieć na temat historii sopockiego grodziska, warunków życia i codziennych zajęć zamieszkującej go ludności, dawnych rzemiosł, uzbrojenia oraz ówczesnych sposobów wznoszenia fortyfikacji i domostw. Z uwagi na położenie tego obiektu w centrum ruchliwego miasta - uzdrowiska, walory krajobrazowe i turystyczne, grodzisko jest nie tylko ciekawym miejsce rekreacji ale przede wszystkim doskonałym miejscem dla popularyzacji historii i zabytków kultury wczesnośredniowiecznych Pomorzan.

To właśnie w tym miejscu odbywają się prezentacje rzemiosł, pokazy walk rycerskich na miecze i topory, strzelanie z łuku. Prowadzone są również lekcje żywej historii dla młodzieży szkolnej. Dodatkową atrakcją są organizowane co roku Festyny Archeologiczno - Historyczne obejmujące cykl imprez o charakterze kulturalnym z uwzględnieniem historycznego i edukacyjnego ich charakteru. Miejsce to wzbudza duże zainteresowanie szczególnie wśród młodzieży, która angażując się bezinteresownie do różnych zajęć przyczynia się do współtworzenia Skansenu i integracji w pozytywnym działaniu. Swoje miejsce w życiu tego miejsca znajdują również osoby niepełnosprawne.

Źródło Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

<< Poprzednia Strona 5 z 7
Następna >>
 
 1   2   3   4   5   6   7