Gdynia

Babie Doły - Stara torpedownia


Gdyńska torpedownia - wybudowany na wodzie obiekt testowania torped - powstała w 1941 roku. Była głównym elementem ośrodka badawczego Luftwaffe. Wybudowano ją w odległości 300 metrów od brzegu, w miejscu gdzie wody Zatoki Gdańskiej osiągają głębokość 10 metrów. Połączona była z lądem drewnianym pomostem, którym biegły tory kolejki wąskotorowej (służącej do transportowania testowanych torped). Do pomostu przylegała zabudowa małego portu. Po wojnie zniszczono ostatni odcinek molo przy torpedowni, aby utrudnić dostęp do budynku. Urządzenia z samej torpedowni w większości zostały przejęte przez Armię Czerwoną i wywiezione do ZSRR. Pomost i zabudowania portu były do końca lat 80 - tych XX wieku regularnie wykorzystywane przez wojskowych płetwonurków jako akwen do ćwiczeń.

Jej historia zaczyna się już w 1939 r. Tuż po kampanii wrześniowej Niemcy zdecydowali, że uzupełnieniem dla potężnej bazy Marynarki Wojennej, która właśnie powstawała na terenie Zatoki Gdańskiej, będzie nowoczesny poligon torpedowy, z którego będą mogli korzystać lotnicy i załogi U-Bootów. W 1940 r. Niemcy oddali do użytku obiekt na Oksywiu, przeznaczony dla załóg okrętów podwodnych. Dwa lata później otwarto zaś Torpedowaffenplatz Hexengrund przeznaczony dla Luftwaffe. Oba obiekty miały zamontowane wyrzutnie torped. Znajdowały się w nich także magazyny i laboratoria. Na gdyński poligon torpedowy składało się - oprócz dwóch torpedowni - także kilka stanowisk obserwacyjnych, wybudowanych wzdłuż brzegu mierzei helskiej, oraz duże lotnisko, które zbudowano poprzez rozbudowę pasów w Rumi i budowę nowych w Babich Dołach. Startowały z nich Fw-189, He-111, Ju-52, Ju-87 i Me-108. Mało kto wie, że poligon zatrudniał aż 2500 osób. Dziennie wystrzeliwano tu albo wrzucano do wody z samolotów ponad 200 torped.

Na terenie okupowanej Polski funkcjonowały dwa hitlerowskie ośrodki badawcze torped. Obydwa zlokalizowano w Gdyni (wówczas – Gotenhafen): Torpedowaffenplatz Hexengrund w Babim Dole (dziś Babie Doły) oraz Torpedo Versuchsanstalt Oxhoft na Oksywiu. TWP było ośrodkiem badawczym Luftwaffe (hitlerowskie lotnictwo), TVA – Kriegsmarine (hitlerowska marynarka wojenna). Oba ośrodki badawcze, choć niezależne formalnie od siebie, połączone były kolejką wąskotorową (przezwaną przez samych Niemców złośliwie Kaszubskim Ekspresem) – biegnącą wzdłuż plaży od portu na Oksywiu do ośrodka w Babich Dołach. TWP pracował głównie nad torpedami lotniczymi, TVA – akustycznymi.

W maju 1945 roku z pomostów obu torpedowni ewakuowano wojska niemieckie z Oksywia na Hel. Po wojnie tę oksywską zagospodarowano na potrzeby wojska. Drugi obiekt - należący do Luftwaffe - popadał coraz bardziej w ruinę. Z czasem osunęła się do morza frontowa ściana budowli, a pozostałości drewnianego pomostu, zostały wysadzone w powietrze przez marynarkę wojenną. Opuszczony, stał się domem dla wodnych ptaków, a także babek byczych, czyli żarłocznych rybek, przywiezionych nad zatokę przez statki z Morza Czarnego.

Obecnie z torpedowni korzystają amatorzy jachtingu i latem podziwiają ją wypoczywający na plaży. W przewodniku Pascala „Polska dla aktywnych" gdyńska torpedownia jest zaznaczona jako ciekawe miejsce do zwiedzania przez płetwonurków, choć to dosyć niebezpieczny adres!

Zobacz fotogalerię - Babie Doły - Torpedownia

Fotogaleria Babie Doły  
<< Poprzednia Strona 2 z 7
Następna >>
 
 1   2   3   4   5   6  ....