Gdynia

Orłowo


Orłowski klif to chyba najbardziej malowniczy odcinek polskiego wybrzeża. Wciąż atakowany przez wichry i morskie fale, co roku zmienia wygląd. Zbudowany jest głównie z gliny morenowej pochodzenia lodowcowego. Rozciąga się on na długości 650 m i stanowi naoczne źródło wiedzy geologicznej. Plażę w okolicy klifu pokrywają m.in. otoczaki: dioryty, granitoidy, porfiry, pegmatyty, sjenity, gnejsy i kwarcyty. Na plaży znajdują się również ciemno-brunatne warstwy piasku, które stanowią skupisko minerałów ciężkich (m.in. magnetyt, mangan, cyrkon, tytan). Źródłem ich są zniszczone skały magmowe i metamorficzne. U podnóża klifu występują także warstwy węgla brunatnego. Zbocza klifu porośnięte są przez różnorodną roślinność. Część osuwiskowa i o stromych zboczach często zajmowana jest przez podbiał pospolity. U podnóża klifu pojedynczo osiedla się rokitnik, będący pod ochroną. Natomiast na stokach klifu występują płaty tzw. żarnowczysk – zarośli z panującym żarnowcem miotlastym.

Wzdłuż klifu wiedzie nadmorska trasa spacerowa do Sopotu. Idąc szczytem skarpy można zobaczyć panoramę mierzei helskiej, portu w Gdyni oraz plaży. Wędrując w kierunku przeciwnym, dotrzemy do Gdyńskiego Bulwaru Nadmorskiego. Jego historia sięga początku lat 20 kiedy to dla wygody spacerowiczów zbudowano wzdłuż nabrzeża piaszczystą ścieżkę na małym nasypie. W połowie lat 30 powstała pierwsza opaska betonowa, wysoka zaledwie na 80 centymetrów. Między nią a zboczem Kamiennej Góry ciągnęła się żwirowa ścieżka, szeroka na kilka metrów. Betonowe umocnienie przetrwało wojnę, ale pokonał je sztorm w 1949 roku. W 1958 r. w Gdyni powstał Społeczny Komitet Budowy Bulwaru Nadmorskiego dzięki któremu w ciągu 11 lat powstał bulwar Nadmorski. Oddano go do użytku w czerwcu 1969 roku podczas obchodów Dni Morza. Dziś bulwar ma około 1500 metrów długości i prowadzi z plaży śródmiejskiej do Polanki Redłowskiej. Oprócz funkcji spacerowej pełni rolę falochronu zabezpieczającego stromy brzeg przed działaniem sztormów.

Wędrując wzdłuż plaży od mola w Orłowie w kierunku centrum Gdyni, znajdujemy się przez cały czas na terenie rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska". Jest to pierwszy rezerwat utworzony w byłym województwie gdańskim i jeden z najstarszych w Polsce. Został utworzony w 1938 roku a położony jest w granicach administracyjnych Gdyni, między Orłowem a Kamienną Górą. "Kępa Redłowska" jest rezerwatem krajobrazowym, podlegającym ochronie częściowej. Jego powierzchnia wynosi obecnie 120 ha (pierwotnie było to 126,93 ha). Zamiarem jego utworzenia była ochrona wszystkich elementów przyrodniczych na tym terenie. Szczególnie chciano objąć ochroną stanowiska jarzębu szwedzkiego Sorbus intermedia, obecnie podlegającego ochronie całkowitej, figurującego na "czerwonej liście" roślin zagrożonych w Polsce. Inne ważne walory przyrodnicze rezerwatu to naturalny i seminaturalny krajobraz nadmorskiej, polodowcowej wysoczyzny morenowej oraz pozostałości seminaturalnych zbiorowisk leśnych reprezentowanych przez: żyzną buczynę niżową Melico-Fagetum, kwaśną buczynę niżową Luzulo pilosae-Fagetum i acydofilny las bukowo-dębowy (kwaśna dąbrowa) Fago-Quercetum petraeae.

Zobacz fotogalerię z Gdyni Orłowa

Fotogaleria Orłowo  
Strona 1 z 7
Następna >>
 
 1   2   3   4   5  ....